per sangild
Uddannelse 

Uddannelse

- Cand.agro. 1986 (Landbrugsvidenskab),

Det Biovidenskabelige Fakultet (tidligere Landbohøjskolen), Københavns Universitet

 

- PhD 1990 (Dyrefysiologi),

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

- Dr.med.vet. 1996 (Veterinærmedicin),

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

 

- Dr.med. 2009 (Human medicin),

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Curriculum Vitae 
Væsentligste ansættelser

86-89: PhD stud., Naturvidensk. Fakultet, Københavns Univ. (KU)

90-91: Post doc, Sektion for Husdyrbrugsvidenskab, KU

92-93: Post doc, Dept. Physiology, University of Cambridge, UK

93-94: Post doc, Sektion for Intern Veterinærmedicin, KU

94-96: Post doc, Sektion for Veterinær Reproduktion, KU

96-04: Lektor, Sektion for Husdyrernæring, KU

04-05: Gæsteprofessor, University of Hong Kong, Kina

05-07: Professor i Præventiv Human Ernæring, KU
08-14: Professor i Klinisk og Eksperimentel Ernæring, KU
2013-: Professor, Pædiatri (10%), Rigshospitalet, København
2015-: Professor i Komparativ Pædiatri og Ernæring, KU
2018-: Professor i Pædiatri (10%), Odense Univ. Hospital
2023-: Professor (30%), Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

LINK til mit CV (opdateret 2021)

LINK til mit institut (https://ivh.ku.dk)

LINK til vigtigt forskningsprojekt (2013-2020): NEOMUNE, Milk and Microbiota for Gut, Immunity and Brain Development (https://NEOMUNE.ku.dk)

www.persangild.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net