per sangild
Ernæring af husdyr 

Husdyrernæring

Eksempler på forelæsninger:

(Klik på titlen og du kan se noget af baggrundsmaterialet)

Næringsstoffer i foder og føde Analyse af nærringsstoffer i foder Energiomsætning - hvad er det? Energibehov - hvor meget er nok? Fordøjelse af næringsstofferne Vækst og udvikling af kroppen Betydningen af protein i foder Ernæring og reproduktion Appetit og udvikling af fedme Pattegrises ernæring Smågrises ernæring Slagtesvins ernæring Søers ernæring Ernæring, mavesår og kolik Ernæring af heste Ernæring af moderfår og lam Virkning af fiber og forderstruktur Tilsætningsstoffer til foderet Ernæring af drægtige og nyfødte Effekt af sygdom på ernæring Grise som model for mennesker?

.

.

.

Mad, medicin og filosofi i Øst og Vest

Et alment kursus for PhD studerende. Kurset foregår delvist i København og delvist i Kina og har til formål at sætte egen forskning omkring fødevarer, ernæring og sundhed ind i et større videnskabsteoretisk og globalt perspektiv. Ved at lære om mad og sundhed set fra vidt forskellige decipliner (ernæring, fødevare-videnskab, medicin, farmaci, sociologi, økonomi, filosofi, religion) erkendes det, at mad er mere end molekyler og sundhed ikke kun fysiologi.

 

Kursusintroduktion og lidt baggrunds-materiale er vist overfor

www.persangild.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net