per sangild
3 kategorier: 

Grundforskning omfatter resultater fra egen forskning med fokus på ernæring, mikrobiologi og immunologi i livets første fase. Studier af sunde og syge grise, kalve, får, mink og mennesker.

 

Vælg til venstre mellem de 3 grupper af foredrag (A-C)

Supplerende emner kan findes under menupunktet "Undervisning", som viser et udpluk af lektioner for studerende

Anvendt ernæring omfatter alment tilgængelige emner suppleret med egne forskningsresultater. Der lægges vægt på at sammenknytte viden omkring sundhed og sygdom og med fokus på ernæring og udvikling i det tidlige liv. Der tages udgangspunkt i udviklingsaspekter og sygdomme for enten mennesker eller husdyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sundhed i perspektiv er en bred diskussion af mad, ernæring og sundhed. Indsigt fra såvel naturviden-skab, samfundsvidenskab og humanora er nyttig for at forstå mad, natur, sundhed.

www.persangild.dk
Lav din egen hjemmeside med mono.net